Block Facebook Là Gì? Cách Block Facebook Người Khác 100% Đã Test

FACEBOOK BLOCK LÀ GÌ?

Block facebook của một ai đó là một hành động hiểu nôm na trên facebook đó là không bao giờ thấy người đó trên facebook, tức là xóa vĩnh viễn người đó ra khỏi cuộc đời sống ảo trên facebook của bạn. Block facebook đây là hành động cương quyết mạnh mẽ không muốn người đó xuất hiện khi bạn lên facebook nữa nên khi muốn block facebook người khác hãy nên suy nghĩ kỹ một lần nữa xem bạn có thật sự muốn block ai người đó không

Read More